Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację,

że 18 marca 2023 r. zmarł śp. Kazimierz Mazur,

wieloletni i zasłużony pracownik Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sieniawie.


Pan Kazimierz Mazur pracował w Spółdzielni w latach 1976 - 1991, ostatnio na stanowisku Wiceprezesa d.s obrotu rolnego.

Do ostatnich chwil nie były Mu obojętne sprawy Spółdzielni.


Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy żalu i współczucia.

Zarząd i Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sieniawie.