W dniu 16 czerwca, miało miejsce ważne spotkanie członków spółdzielni, na którym podsumowano miniony rok. To coroczne zgromadzenie, na którym wszyscy członkowie mają okazję omówić sytuację spółdzielni oraz podejmować uchwały dotyczące: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022, udzielenia absolutorium zarządowi, ustalenia kierunków działalności na bieżący rok oraz inne kwestie. Takie spotkanie to również okazja do spotkań i dyskusji na różnorodne tematy.