W załączniku klauzula informacyjna dla członka/osoby uprawnionej Kasy Zapomogowo — Pożyczkowej przy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie.