W dniu 05.10.2022 miały miejsce uroczyste obchody 30-lecia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie.


KZRS to organizacja samorządowa – dobrowolne zrzeszenie spółdzielni, której podstawowym celem jest pomoc i ułatwianie spółdzielniom realizacji ich zadań statutowych oraz inspirowanie współdziałania spółdzielni dla ich rozwoju i integracji. Związek powstał w 1992 r. w drodze suwerennego aktu założycielskiego podpisanego przez 72 przedstawicieli spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Obecnie zrzesza blisko 600 spółdzielni.


Podczas tej uroczystości Złotą Odznaką Spółdzielczości Polskiej został odznaczony wieloletni Prezes naszej Spółdzielni - Jan Skalski. Odznaka nadawana jest osobie, która wzorowo wykonuje swoje obowiązki, wyróżnia się wysokim poziomem moralnym oraz wykazuje się inicjatywami i troską o rozwój organizacji spółdzielczej.


Zaś za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i wyróżnianie się w działalności samorządowej Odznaką Zasłużony dla Spółdzielczości został wyróżniony Prezes Andrzej Janusz.


Serdecznie gratulujemy Odznaczonym i życzymy dalszych sukcesów.